Naše trampolíny – srovnání

PARAMETRY A VYLEPŠENÍ NAŠÍ trampolíny 4jumping 305 cm s ochrannou sítí

 

U každé trampolíny je velmi důležitá stabilita, protože stabilní trampolína souvisí i s bezpečností celé trampolíny, proto je naše trampolína 305 cm vždy bez výjimky opatřena čtyřmi „U“ nohami viz. obrázek níže.

POZOR NIKDY NEKUPUJTE TRAMPOLÍNY, KTERÉ MAJÍ POUZE 3 „U“ NOHY!!!!!!!

Trampolína pak není stabilní a její používání zvláště na travnatém povrchu může být NEBEZPEČNÉ!!!!!

Obr.1:  naše trampolíny mají vždy 4 „U“ nohy

 

Naše venkovní trampolína je plně rozložitelná (viz. obrázek 2 níže), její složení a rozložení není náročné a proto je dobré zvláště na zimní období trampolínu rozložit a uložit na suché místo, velmi se tím prodlužuje životnost trampolíny, která nemusí být v zimním období vystavena extrémním podmínkám.

 

Obr. 2: trampolína je plně rozložitelná

 

U našich trampolín jsou vždy trubky, které nesou ochrannou síť dostatečně dlouhé (230 cm), aby byla jednak dostatečná výška ochranné sítě, která je u našich trampolín 165 cm a aby tyto trubky byly až na zem (viz. obrázek 3 níže) a byly dvěma speciálně tvarovanými sponami s krytkou (viz. obrázek 5)  pevně připojeny k hlavní konstrukci trampolíny, právě z důvody zajištění dostatečné stability a tím i bezpečnosti ochranné sítě a i celé trampolíny.

Konkurence nabízí ošizené trampolíny, které mají zkrácené trubky nesoucí ochrannou síť, ochranná síť je tak nebezpečně nízká a díky tomu, že trubky nejsou protažené až na zem (viz. obrázek 4), není síť dostatečně pevná a bezpečná a celá trampolína postrádá na stabilitě, ke všemu nejsou trubky přidělány ani pořádnými sponami, ale jen šroubky (viz. obrázek 6), které se lehce vylomí.

ROZHODNĚ SE VYHNĚTE TRAMPOLÍNÁM SE ZKRÁCENÝMI TRUBKAMI, JEJICH POUŽÍVÁNÍ MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÉ!!!!!!!!!!

 

Obr. 3: trubky nesoucí ochrannou síť jsou u našich trampolín vždy až na zem

Obr. 4: ošizené trampolíny konkurence mají krátké trubky, které nesahají na zem

 

Obr. 5: naše trubky jsou pevně připojeny ke konstrukci dvěma speciálně tvarovanými sponami

 

Obr. 6: trubky od konkurence jsou připevněny pouze „na krátko“ a pouze šrouby, které se lehce vylomí

Všechny spoje na našich trampolínách jsou opatřeny spojovacím šroubkem (viz. obrázek 7) , který jistí, aby za žádných okolností nedošlo k rozpojení jednotlivých dílů trampolíny, konkurence se bohužel snaží ušetřit i na tomto a jejich trampolíny žádné jištění proti rozpojení nemají.

POUŽÍVÁNÍ TRAMPOLÍN BEZ JISTĚNÍ ŠROUBKEM MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÉ!!!!!!!

 

Obr. 7: všechny spoje na našich trampolínách jsou jištěny šroubky proti rozpojení

 

Naše trampolína je vždy dodávána i se žebříkem, žebřík (viz. obrázek 8) je tedy součástí trampolínového setu, tvrzení prodejců: „ že žebřík není potřeba a nebo dokonce, že je lezení po žebříku nebezpečné “ těmito absurdními výroky se snaží ospravedlnit absenci žebříku u jejich trampolín, ale je to opět pouze šetření na nepravém místě. Žebřík je rozhodně důležitý pro jednoduchý, pohodlný a hlavně bezpečný výstup na trampolínu (viz. obrázek 9).

 

PRO MALÉ DĚTI MŮŽE BÝT LEZENÍ NA TRAMPOLÍNU A Z TRAMPOLÍNY VELMI NEBEZPEČNÉ!!!!!!!!!!!!!

 

 

Obr. 8: naše trampolíny jsou vždy dodávány se žebříkem

 

Obr. 9: žebřík je rozhodně důležitý pro bezpečné lezení na trampolínu

 

Na našich trampolínách 305 cm používáme vždy 64 kusů (viz. obrázek 10) kvalitních pozinkovaných pružin (viz. obrázek 11), konkurence velmi často používá u trampolín s průměrem 305 cm pouze 60 pružin, jedná se opět o pokus srazit cenu.

 

Obr. 10: na trampolíně 305 cm je vždy 64 pozinkovaných pružin

 

Obr. 11: k trampolínám jsou dodávány pouze kvalitní pozinkované pružiny

 

Naše trampolíny mají vždy dostatečně široký (27 cm) kryt pružin (viz. obrázek 12), aby nemohlo dojít k propadnutí nohy mezi pružiny a ke zranění

 

Obr. 12: kryt pružin je široký 27 cm  a brání propadnutí nohy mezi pružiny

Skákací a odrazová plocha je prošita osmy pevnými podélnými švy po celém obvodu trampolíny viz. obrázek 13

 

Obr. 13: každá odrazová plocha má 8 pevných švů po celém obvodu

 

 

Install SOAP